Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Theme for TIFR Centre For Applicable Mathematics, Bangalore

Navigation

You are here: Home / People / Alumni Students

Alumni Students

PhD

Year JoinedNameCurrent AffiliationEmail
2004 Mousomi Bhakta
2004 S P Suriya Prabha
2005 Anup Biswas
2005 Rajib Dutta
2005 Dhanya R
2005 Shirshendu Chowdhary
2006 Shyam Sundar Ghoshal
2006 Aekta Aggarwal
2007 Arnab Jyoti Das Gupta
2008 Sudarshan Kumar
2008 Debdip Ganguly
2008 Souvik Roy
2008 Ananata Kumar Majee
2008 Anupam Pal Choudhury
2008 Bhakt Bhushan Manna
2008 Tuhin Ghosh
2009 Manoj Choudhuri
2009 Manas Ranjan Sahoo
2009 Debanjana Mitra
2009 Debayan Maity
2009 Abhishek Sarkar
2010 Debabrata Karmakar
2010 Indranil Chowdhury
2010 Deep Ray
2011 Rohit Mishra
2011 Sombuddha Bhattacharya
2011 Madhuresh R
2014 Arka Mallick
2014 Arnab Roy
2014 Manmohan V

MSc

Year JoinedNameCurrent AffiliationEmail
2004 Pradeep Ramchandani
2005 Susovan Pal
2005 Ujjwal Koley
2006 Fazil K M
2006 Kaushik Bal
2006 Lakshmi Sankar
2006 Prosenjit Roy
2006 Varun Thakre
2006 Anant M Atyam
2007 Gangotryi Sorcar
2007 H R Harsha
2007 Karthik Adimurthi
2007 Mrinmay Biswas
2007 Nishan Chaterjee
2007 Om Prakash Das
2007 Somnath Chakraborti
2008 Aradhana Kumari
2008 Bedant Chetri
2008 Manas Kar
2008 Subhajit Paul
2009 Mandira Mondal
2009 Rajkumar Mistri
2009 Saikat Mazumdar
2009 Santanu Nandi
2009 Swarnendu Sil
2009 Sushovan Majhi
2009 Tiju Cherian John
2010 Ali Hyder
2010 Kartik V Iyer
2010 KeshabChandra Bakshi
2010 Shubashish Das
2011 Anuj Abhishek
2011 Saumya Sinha
2012 Abhrojyoti Sen
2012 Amrita Ghosh
2012 Aniket Bhanja
2012 Arunima Bhattacharya
2012 Debabrata De
2012 Debdeep Bhattacharya
2012 Sakshi Arya
2012 Pratima Hebbar
2012 Raman Gupta
2012 Shirsho Mukherjee
2012 Sourav Mitra
2012 Sudip Ranjan Bhuia
2013 Amit Kumar Yadav
2013 Jayesh Vinayak Badwaik
2013 Neelabja Chaterjee
2013 Prashant Kumar
2016 Ankur Pandey
2016 Apratim Bhattacharya
2016 Ritesh Singla
2016 Sahil Kundu
2016 Vishnu Raveendran